Hallitus

Puheenjohtaja
Matti Ovaska
ymjovaska@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Pirjo Suominen
pirjosuominen@windowslive.com 

Sihteeri, jäsenvastaava, matkavastaava
Maarit Korteniemi
maarit.korteniemi@dnainternet.net

Liikuntavastaava
Pasi Henriksson
pasi.henriksson65@gmail.com

Jäsen
Tomi Käkelä
tomi.kakela@eurajoki.net

Varajäsenet

  • Marianne Alitalo
  • Anu Elo
  • Niina Korjonen, varaliikuntavastaava

Muut luottamushenkilöt

Rahastonhoitaja
Esa Heinilä

Toiminnantarkastaja
Lauri Torkkeli

Varatoiminnantarkastaja
Maija-Liisa Granholm